Noteikumi

Ausmiņa Krūžu Darbnīca, Annija Ivanovska, reģistrācijas Nr. 11020021938, adrese: Aizputes nov., Cīrava., Vītoli ''14'', turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

Pārdevējs pēc preces apmaksas saņemšanas izsūta to 1-5 darba dienu laikā. Ja neparedzētu apstākļu dēļ tas nav iespējams. Pārdevējs informē pircēju par preces piegādes kavēšanos, kopīgi nolemjot par ilgāku preces izsūtīšanas laiku vai pilnas pasūtītās preces naudas summas atgriešanu uz sākotnējā pasūtījuma veikšanas konta numuru.

*Pārdevējs nodrošina produkta piegādi pircējam ar DPD pakomātu (1-5.d.d.) vai Omnivas pakomātu (1-5.d.d) piegādi. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preces piegādes kavēšanos pēc tam, kad pasūtījums ievietots kādā no pakomātiem -  svētku, noslogotības vai citu iemeslu dēļ.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, ja preces atgriešanas iemesls ir pamatots un skaidri definēts. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz detalizēts produkta bojājuma apraksts brīvā formā ar fotogrāfiju, kuru jāpievieno pielikumā, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected] 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc produkta bojājuma apraksta brīvā formā ar fotogrāfiju pievienošanas pielikumā internetveikalam atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

Datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Vairāk par datu apstrādi sadaļā  /privatumu-politika/

Atlaižu kodi, konkursi.

Preču pārdevējs ir tiesīgs izsniegt atlaižu kodus, kuri ir derīgi noteiktu laiku -  izsludinot akciju sociālajos tīklos vai izsniedzot individuālus piedāvājumus klientiem.

!PIRCĒJS IEGĀDĀJOTIES KRŪZĪTES AR VIZUĀLIEM DEFEKTIEM!

  • Nav tiesīgs krūzes atgriezt pārdevējam, ja kādu no produktiem tīši bojājis.
  • Pircējs pērkot krūzi ar vizuāliem defektiem ir informēts, ka uz dizaina ir redzamas nepilnības un pret to neiebilst.
  • Pārdevējs ir tiesīgs atmaksāt pircējam pilnu naudas summu, ja produkts līdz pircēja lietošanas brīdim ir ticis bojāts (saplīsis produkts transportējot)

!!Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

**Iepriekšminētie noteikumi stājas spēkā ar 21.09.2021.